Meclis Gündemi

05 MART 2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN MART AYINA AİT GÜNDEMİ

 

 1. Adana İli Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 10523 Ada 3 Parsele Yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 2017/1033 E. Sayılı Dosyası İle Açılan Davaya İlişkin Yürütmenin Durdurulması Kararına Ait İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 2. Muhtarlık Müdürlüğü Kurulması.
 3. Adana İli Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 10523 Ada 5 Parsele Yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin 2017/1034 E. Sayılı Dosyası İle Açılan Davaya İlişkin Yürütmenin Durdurulması Kararı ile ilgili İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 4. Adana İli Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi 12832 Ada 2 Nolu Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 5. Adana İli Seyhan İlçesi Mirzaçelebi Mahallesi 636, 647, 648 ve 667 Nolu Adalarda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kararları Doğrultusunda “Belediye Hizmet Alanı” Oluşturulmasına Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 6. Adana İli Seyhan İlçesi Uçakalanı Mahallesi’nde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kararları Doğrultusunda “Eğitim Tesis Alanı” olarak planlanan 1752 ada 17 ve 18 Nolu Parsellere Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engeli Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim ve Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 7. Adana İli Seyhan İlçesi Uçakalanı Mahallesi 993 ada 60 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Çevre Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik, Ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 8. Adana İli Seyhan İlçesi Şakirpaşa (İsmetpaşa) Mahallesi 9764 Ada 5 Nolu 9241m2 Yüzölçümlü Parselin Satışına Yönelik Teklifi ile ilgili Emlak, Plan Ve Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyonu Raporu.
 9. Adana İli Seyhan İlçesi Arslandamı (Yeşiloba) Mahallesi 14761 Ada 1 Nolu 3557 m2 Yüzölçümlü Parselin Satışına Yönelik Teklifi ile ilgili Emlak, Plan Ve Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyonu Raporu.
 10. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (n) fıkrası gereğince Bey Mahallesi 16028 sokağın Akkapı ve Bey Mahallesi arasında bulunan Bey sokak olarak birleştirilmesi ve sokağın devamı olarak Bey Sokak ismi verilmesi talebi ile ilgili Halkla İlişkiler, Plan Ve Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyonu Raporu.
 11. Adana İli, Seyhan İlçesi, Yeşiloba, Aydınlar, Fevzipaşa ve Barış Mahallelerini Kapsayan 192 Hektar Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yönelik 49 Adet İtiraz Dilekçesi.
 12. Adana İli, Seyhan İlesi Kanalüstü Mahallesi 11177 Ada 4 Nolu Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yönelik 1 Adet İtiraz Dilekçesi.
 13. Adana İli, Seyhan İlçesi Sümer Mahallesi 846 Ada 2 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. Adana İli Seyhan İlçesi 11 Adet Trafo Alanına Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. Adana İli, Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi 8812, 8813, 8814, 8815, 8677, 8686, 8687, 8688 Nolu Adalara Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. Adana İli Seyhan İlçesi Mekan, Kavaklı, Söğütlü, Koza, Küçükdikili ve Yeşiloba Mahalleleri'nde (Kısmen) 337 Hektar Alanda 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. Bahçelievler 1 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkı’na İbrahim ÇIRÇIR adının verilmesi talebi.
 18. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yeni İnşaat Ruhsatı Alımı Aşamasında Ağaç Dikimi Yönetmeliği.
 19. Adana İli Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi 8563 Ada 37 ve 38 Parsele Yönelik Adana 1. İdare Mahkemesinin E.2016/1199, E.2016/1200, K.2017/1358 Sayılı mahkeme kararları ile ilgili İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
Zeydan KARALAR
Seyhan Belediye Başkanı