Arabuluculuk Komisyonu

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlanan idarelerin taraf olduğu ve kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ile işe iade taleplerine dair uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması, 12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3’üncü maddesinde dava şartı olarak belirlenmiştir.

Başkanlık Makamının 25.06.2019 tarihli ve …. sayılı Olur'u ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun, "Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi" başlıklı 15'inci maddesinin 8'inci fıkrası gereğince Belediyemizi temsilen Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

02 Haziran 2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği" nin "İdarenin Temsili" başlıklı 18'inci maddesinin 2'nci fıkrasında; "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır." hükmü bulunmaktadır.

Seyhan Belediyesi Arabuluculuk Komisyonu Üyeleri

Asil Üyeler

Av. Eren AYSALAN / 532 317 43 84 – eaysalan@seyhan.bel.tr

Av. Gamze VARDAR

Samime AYBAR (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü)

Yedek Üyeler

Av. Gül ASLAN / gaslan@seyhan.bel.tr

Av. Gamze BARCI

Yazı İşleri Müdürü Hüseyin BAŞÇI / hbasci@seyhan.bel.tr

Komisyon İrtibat Bilgileri

Seyhan Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü

Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:57 01068 Seyhan / Adana

Tel: (0322) 432 74 74 - 1411

hukuk@seyhan.bel.tr