Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Canlı Müzik İzin Belgesi

Canlı müzik izni için istenen evraklar listesi Detay
Canlı müzik izin başvuru/beyan formu Detay