KUDEB

Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu

İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak üzere koruma, uygulama ve denetim büroları kurulması 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 10. maddesinde hükme bağlanmıştır.

Adana ilimizde bulunan 716 adet Envanterin (2015 Ağustos ayı itibariyle) 340 adedi Seyhan İlçemizde bulunması ve kent merkezi dokusunda bakımsızlıktan yok olmaya yüz tutmuş olmaları ile birlikte belediye başkanımız Sn. Zeydan KARALAR'ın öncülüğünde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kurulan KUDEB birimimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı onayından sonra Ağustos 2015 tarihinde Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunda 3 ay süren zorunlu stajların sonra ve 04.12.2015 tarihinde resmi olarak göreve başlamıştır. 7 kişiden oluşan uzman kadromuzda 2 Mimar, 2 Arkeolog, 1 Sanat Tarihçisi, 1 Şehir Plancısı, 1 İnşaat Mühendisi olarak hizmet vermektedir.

YAYINLARIMIZ Detay
OKUL SUNUMLARI Detay
TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ TOPLANTISI Detay
TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARDA GÜVENLİK ÖNLEMİ Detay
YAPEX 2017 Detay
YAPEX 2016 Detay
YAPEX 2015 Detay