05 NİSAN 2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİNDE TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN 2021 AYINA AİT GÜNDEMİ

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçilmesi.
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere 2 Asil, 2 Yedek Meclis Katibi seçilmesi.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince 1 yıllığına görev yapmak üzere Belediye Encümenine 3 üyenin seçilmesi.
 4. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi ve belirlenecek komisyonlara üye seçimi.
 5. İş Makinalarının Tescil İşlemlerine Ait Yönetmelikle ilgili Kanunlar, Çevre ve Tarım, Plan ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor müşterek komisyon raporu. 
 6. Belediyemize verilmek istenen şartsız araç hibe talebi ile ilgili Plan ve Bütçe, Kanunlar, Çevre ve Tarım,  Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor müşterek komisyon raporu.
 7. Seyhan İlçesi Akkapı ve Gülbahçesi Mahalleleri yaklaşık 423 Ha alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyon değişikliği teklifi ile ilgili İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Turizm, AB Dış İlişkiler, Araştırma ve Geliştirme,  Kadın ve Erkek Eşitliği, Engelli Hakları, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 8. Seyhan İlçesi Gürselpaşa, Pınar, Fatih Mahallelerinde yaklaşık 295 Ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı teklifi. 
 9. Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 2211 ada ve 15419 ada (Eski 4234, 4235,4236 ve 4237 numaralı adalar) yönelik Adana 2. İdare Mahkemesinin 2019/828 esas 2021/19 sayılı kararı ve Adana 2. İdare Mahkemesinin 2019/695 esas 2021/18 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi.
 10. Seyhan İlçesi Hadırlı, Koyuncu ve Yalmanlı Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6’şar adet bilirkişi seçiminin yapılması. 
 11. 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun okunarak Meclisin bilgisine sunulması.
 12. 2020 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.