Meclis Gündemi

03 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT 2020 AYINA AİT GÜNDEMİ

 1. Belediyemiz Meclis Üyesi ve Meclis Divan Katibi Sultan Zeynep ERCİYES’in istifası sonucu boşalan Divan Katipliğine yeni üye belirlenmesi.
 2. Belediyemizin Çukurova Kalkınma Ajansına sunacağı 2020 yılı projelerinde Belediyemiz adına her türlü proje belgelerini imzalamak üzere Belediye Başkanı Akif Kemal AKAY’ın temsil ve ilzama yetkilendirme talebi ile ilgili Plan ve Bütçe, Kanunlar, Çevre, Eğitim, Kültür Ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 3. Belediyemiz gelirlerinin,  taşınır ve taşınmaz mallarının kamu yararına tahsis edilmesi talebi ile ilgili Plan ve Bütçe, Kanunlar, Çevre, Eğitim, Kültür Ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Sağlık,   Halkla İlişkiler Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu
 4. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d maddesi gereğince borçlanma talebi. 
 5. 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesine istinaden araç, makine ve teçhizat alımı talebi.
 6. İlçemizde son günlerde doğal afet şeklinde oluşan yoğun yağışlar sonucunda Seyhan sınırları içerisinde ekonomik sıkıntılarla birlikte barınma, eğitim ve sağlık sıkıntıları da yaşayan tarım işçilerimizin sorunlarının tespit edilmesi için bir komisyon kurulup, yardım kampanyasının başlatılması talebi ile ilgili Plan ve Bütçe, Kanunlar, Çevre, Eğitim, Kültür Ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Sağlık,   Halkla İlişkiler Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 7. Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa Mahallesi 10395 Ada 12 Ve 13 Numaralı Parsellerde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Deprem Ve Afet, Kentsel Dönüşüm, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Ar- Ge, Bilim Teknoloji Ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu (Komisyonda Red Edildi)
 8. Adana İli Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi 8826 Ada 7 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi. ile ilgili İmar, Çevre Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Kültür Ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Sağlık,   Halkla İlişkiler Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu (Komisyonda Kabul Edildi)
 9. Adana İli Seyhan İlçesi Yolgeçen Mahallesi 12179 Ada 1 Parsel (Yeni 13602 Ada 1 Parsel)  Yönelik Olarak Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi . ile ilgili İmar, Çevre Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Kültür Ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Sağlık,   Halkla İlişkiler Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu (Komisyonda Kabul Edildi)
 10. Adana İli Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Yaklaşık 18 Ha Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar, Deprem Ve Afet, Kentsel Dönüşüm, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Ar- Ge, Bilim Teknoloji Ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu (Komisyonda Kabul Edildi)
 11. Yüreğir Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde Gayrimenkul satışı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 90. maddesine göre komisyonunda görevlendirilecek 2 asil 2 yedek meclis üyesi seçilmesi.