Meclis Gündemi

06 OCAK 2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK 2020 AYINA AİT GÜNDEMİ

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince denetim komisyonu üye seçimi.
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin (g) bendi gereğince Şartlı Bağış Kabulü için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
 4. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 10 maddesi gereği kadro ihdas talebi.
 5. 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin “ n” bendi uyarınca Barış Mahallesi, 3 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkının “Barış Mahallesi Şehit Jandarma Er Fettah Çevikoğlu Çocuk ve Dinlenme Parkı olarak değiştirilmesi ile ilgili Halkla İlişkiler, Kültür ve Sanat, Plan Bütçe, Eğitim, Çevre, Kanunlar, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 6. 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin “ p” bendi uyarınca Adıyaman İli, Çelikhan İlçesi, Pınarbaşı Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması talebi ile ilgili Halkla İlişkiler, Kültür ve Sanat, Plan Bütçe, Eğitim, Çevre, Kanunlar, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 7. 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin “ p” bendi uyarınca Malatya İli, Hekimhan İlçe Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması talebi ile ilgili Halkla İlişkiler, Kültür ve Sanat, Plan Bütçe, Eğitim, Çevre, Kanunlar, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 8. 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin “ p” bendi uyarınca Adana İli, İmamoğlu Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması talebi ile ilgili Halkla İlişkiler, Kültür ve Sanat, Plan Bütçe, Eğitim, Çevre, Kanunlar, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 9. 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin “ p” bendi uyarınca Belediyemiz ile Osmaniye İli Düziçi İlçesi Yarbaşı Belediyesi arasında kardeş belediye ilişkisi kurulması ile ilgili Halkla İlişkiler, Kültür ve Sanat, Plan Bütçe, Eğitim, Çevre, Kanunlar, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 10. 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin “ p” bendi uyarınca Belediyemiz ile Aksaray İli Gülağaç İlçesi Saratlı Belediyesi arasında kardeş belediye ilişkisi kurulması ile ilgili ile ilgili Halkla İlişkiler, Kültür ve Sanat, Plan Bütçe, Eğitim, Çevre, Kanunlar, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 11. Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa Ve Yenimahalle Mahallelerinde Yaklaşık 80 Hektar Alanda Hazırlanan Öğretmenler Bulvarının Doğusunda Bulunan Yaklaşık 30 Hektarlık 1. Etabına Yönelik Hazırlanan Planın, Plan Notlarına Minimum 1000 Metrekare Parsel Büyüklüğü Şartının Eklenmesine Yönelik Plan Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Çevre Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Kültür Ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 12. Adana İli, Seyhan İlçesi, Akkapı Mahallesi 3221 Ada 15 Ve 18 Parsellerde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Deprem Ve Afet, Kentsel Dönüşüm, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Ar- Ge, Bilim Tekn. Ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 13. Adana İli, Seyhan İlçesi, Büyükdikili Mahallesi 12226 Ada 210 Parsellerde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Çevre Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Kültür Ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 14. Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa Mahallesi 10395 Ada 12 Ve 13 Numaralı Parsellerde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Deprem Ve Afet, Kentsel Dönüşüm, Emlak, Sosyal Hizmetler, Ab Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Ar- Ge, Bilim Teknoloji Ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 15. Adana İli Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi 8826 Ada 7 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş Tarafından Seyhan İlçesi Sınırlarında Adn-15, Adn-17, Adn-18, Adn-19, Adn-20, Adn-21, Adn-22 Nolu Trafoların 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına İşlenmesi (Muhtelif Alanlarda Trafo Alanı Talepleri)
 17. Adana İli Seyhan İlçesi Yolgeçen Mahallesi 12179 Ada 1 Parsele Yönelik Olarak Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi (Nazım İmar Planına Uygun Olarak Mezarlık Alanı Oluşturulması)
 18. Adana İli Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Yaklaşık 18 Ha Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı.
 19. 5393 Sayılı Belediye Kanununun, Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (m) bendi gereğince Belediyemiz bünyesinde yeni oluşturulan müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerinin hazırlanması ve mevcut müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerinin güncellenmesi ile ilgili Kanunlar, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 20. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince Meclis Üyeleri Huzur Hakkının belirlenmesi.
 21. 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin “ p” bendi uyarınca Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması talebi.
 22. Belediyemizin Çukurova Kalkınma Ajansına sunacağı 2020 yılı projelerinde Belediyemiz adına her türlü proje belgelerini imzalamak üzere Belediye Başkanı Akif Kemal AKAY’ın temsil ve ilzama yetkilendirme talebi.
 23. 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 maddesinin (g) bendi gereği Özel Sağlık Kuruluşları ile sağlık hizmetlerinde indirimleri öngören protokol yapılması.
 24. Belediyemiz gelirlerinin, taşınır ve taşınmaz mallarının kamu yararına tahsis edilmesi talebi.

Akif Kemal AKAY
Seyhan Belediye Başkanı