Meclis Gündemi

02 OCAK 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYINA AİT GÜNDEMİ

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Sözleşmeli Personel Ücret Tespiti.
 2. Adana İli, Seyhan İlçesi, Kuyumcular Mahallesi 11973 Ada 7 ve 8 Nolu Parsellere Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife,  Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu
 3. Adana İli, Seyhan İlçesi, Akkapı Mahallesi ADN13 Nolu Trafo Alanına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, A-B Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu
 4. Adana İli, Seyhan İlçesi, Pınar Mahallesi 11173 Ada 2 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife,  Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu
 5. Adana İli, Seyhan İlçesi, Uçakalanı Mahallesi 12313 Ada 1 ve 15 Nolu Parsellere Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife,  Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüeticiyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu
 6. Adana İli, Seyhan İlçesi, Kayalıbağ Özel Proje Alanı Düzenlenmesine Yönelik Hazırlanan  1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili  İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, A-B Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu
 7. Adana İli, Seyhan İlçesi, Pınar Mahallesi 8658 Ada 6 Parsele Yönelik Adana 3. İdare Mahkemesinin E.2017/203, K.2018/944 Sayılı İptal Kararı
 8. Adana İli, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 1559 Ada 697 Parsele Yönelik Adana 2. İdare Mahkemesinin 2018/310 Esas Nolu Dosyasına Yönelik Yürütmeyi Durdurma Kararı
 9. Adana İli, Seyhan İlçesi, Akkapı Mahallesi 2169 Ada 1 Parselde Adana 3. İdare Mahkemesinin 2016/57E.-2017/814K. Sayılı İptal Kararı Doğrultusunda Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Doğrultusunda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 10. Adana İli, Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi, 12290 Ada 1 ve 2 Parsellere Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 11. Adana İli, Seyhan İlçesi, Yeşiloba Mahallesi 11853 Adanın Doğusuna Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 12. Adana İli, Seyhan İlçesi, Yeşiloba Mahallesi 1962 Ada 1 Parsel, 1960 Ada 80 Parsel ve Çevresine Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 13. Adana İli, Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi 11280 Ada 8 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 14. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 10 maddesi gereği kadro ihdas talebi ile ilgili Plan ve Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma müşterek komisyon raporu.
 15.  Seyhan İlçesi, Akkapı Mahallesi 3182 ada 8 Parselde yer alan tescilli taşınmaz Kültür Varlığı İbrahim Ağa Konağının Seyhan Belediye bünyesinde bölgeye kültür fonksiyonlu hizmet edebilmesi amacıyla Seyhan Belediyesi tarafından 10 (on) yıllık kullanılması karşılığı restore edilmesi Teklifi ile ilgili Emlak, Plan ve Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma müşterek komisyon raporu.
 16. Gürselpaşa 2 Nolu Dinlenme Parkının adının “Gürselpaşa Şehit Jandarma Er Zeynel Abidin SOFUOĞLU Dinlenme Parkı” olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili Halkla İlişkiler, Plan ve Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma müşterek komisyon raporu.
 17. Yenibaraj 4 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkının adının “Yenibaraj Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hacı Emin Pişkin Çocuk ve Dinlenme Parkı” olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili Halkla İlişkiler,  Plan ve Bütçe, Çevre, Kanunlar, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma müşterek komisyon raporu.
 18. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince Meclis Üyeleri Huzur Hakkının belirlenmesi.
 19. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince denetim komisyonu üye seçimi. 
Nedim DEMİR
Seyhan Belediye Başkanı V.