Meclis Gündemi

10 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2019 AYINA AİT GÜNDEMİ

 

 1. Belediyemiz Meclis Üyesi Ulaş TOROS’un Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesinden dolayı aylık ödeneğinin belirlenmesi.
 2. 06.11.2018 tarih ve 112 sayılı meclis kararının yeniden düzenlenerek 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 59. Maddeleri ve 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen; Belediye Gelirlerinin taşınır ve taşınmaz mallarının kamu yararına tahsisi.
 3. Adana İli Seyhan İlçesi Gürselpaşa, Tellidere, Pınar, Fatih, Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Namıkkemal Mithatpaşa Mahallesi 275 Ha Alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Ve Afet, Emlak Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma Ve Geliştirme, Bilim Teknoloji Ve Elektrik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 4. Adana İli Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi, Yenimahalle yaklaşık 80 Ha. Alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifine ait İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erken Eşitliği, Araştırma Ve Geliştirme, Bilim Teknoloji Ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 5. Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa, Şakirpaşa, Tellidere ve Bahçeşehir Mahallelerinde muhtelif alanlarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uyumlu olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler Ab Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erken Eşitliği, Araştırma Ve Geliştirme, Bilim Teknoloji Ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 6. Adana İli Seyhan İlçesi Kuruköprü Mahallesi 57 Pafta 303 Ada ve 75 Nolu Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Çevre Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 7. Adana İli Seyhan İlçesi Aliye İzzet Begoviç Bulvarı üzeri yaklaşık 50 Ha alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Çevre Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 8. Döşeme Mahallesi 3825 ada 2,3 ve 4 parsellere yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar, Çevre Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 9. Yeşiloba, Onur, Ova, Sarıhamzalı, Uçak, Uçakalanı, Akkapı, Yenidam Mahalleleri 1272 Ha Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ait plan notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar, Çevre Kanunlar, Plan Ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 10. Pınar Mahallesi 10525 ada 13 nolu parsellere yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erken Eşitliği, Araştırma Ve Geliştirme, Bilim Teknoloji Ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 11. Adana İli, Seyhan İlçesi, Kayalıbağ Mahallesinde Musabalı sokağı devamı niteliğindeki 26005 ve 26012 sokakların sağlıklaştırılması ve restorasyon çalışmaları yapılması ile ilgili İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler Ab Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erken Eşitliği, Araştırma Ve Geliştirme, Bilim Teknoloji Ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 12. Adana İli Seyhan İlçesi Küçükdikili Mahallesi 2222 Ada 13 Parsel, 2223 Ada 8 Nolu Parselin Batısında Kalan alan, 2223 Ada 8, 9 Nolu Parsellerde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. Adana İli Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi 9720 ada 28 parsel, 9725 ada 20-21-22-23-24 parseller Parsellerde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. Adana İli Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi 10395 ada 12 ve 13 Parsellerde Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. Adana İli Seyhan İlçesi Kurtuluş, Cemalpaşa, Çınarlı, Reşatbey, Döşeme Mahallerinde Yaklaşık 300 Ha Alanda Hazırlanan 11 Adet İtiraz Dilekçesi.
 16. Adana İli Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi 3926 ada 1 ve 2 nolu parsellerde onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uyumlu olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı.
 17. Geçiş Hakkı Keşif ücreti için birim fiyatın 2019 yılı ücret tarifesine eklenmesi.

Akif Kemal AKAY
Seyhan Belediye Başkanı