Meclis Gündemi

16 NİSAN 2019 SALI GÜNÜ SAAT 16.00’DA BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN 2019 AYINA AİT GÜNDEMİ

 

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçilmesi.
  2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince 2 yıl süreyle görev yapmak üzere 2 Asil, 2 Yedek Meclis Katibi seçilmesi.
  3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereğince 1 yıllığına görev yapmak üzere Belediye Encümenine 3 üyenin seçilmesi.
  4. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi ve belirlenecek komisyonlara en az 3 en fazla 5 üyenin seçimi.
  5. 5393 Sayılı Kanunu’nun 25. Maddesi gereğince 2018 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun Okunması.
  6. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi gereğince 2018 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.
  7. Tarihi Kentler Birliği’nin 12.03.2019 Tarih ve 342 Sayılı yazısına istinaden Belediyemizin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği Meclisi’ne 1 Asil 1 Yedek Meclis Üyesinin isimlerinin belirlenmesi için seçim yapılması.
  8. Çukurova Belediyeler Birliği’nin 21.03.2019 Tarih ve 142 Sayılı yazısına istinaden Belediyemizin üyesi olduğu Çukurova Belediyeler Birliği’ne 6 Asil, 3 Yedek Meclis Üyesinin isimlerinin belirlenmesi için seçim yapılması.
  9. Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’nin 28.03.2019 tarih ve 36 Sayılı yazısına istinaden Belediyemizin üyesi olduğu Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği’ne 4 Asil, 2 Yedek Meclis Üyesinin isimlerinin belirlenmesi için seçim yapılması.

Akif Kemal AKAY
Seyhan Belediye Başkanı