Meclis Gündemi

01 EKİM 2019 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM 2019 AYINA AİT GÜNDEMİ

 

 1. 2020-2024 Yılı Stratejik Plan Tasarısı.
 2. 2020 Yılı Performans Programı Tasarısı.
 3. 2020 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesi Tasarısı.
 4. 2020 Yılı Ücret Tarifesi Tasarısı.
 5. Adana İli Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesinde tescilli binaların bulunduğu 25017-25019 sokakların yenilenmesi ve tarihi çevrenin canlanması amacıyla sokak sağlıklaştırması ve yenileme çalışmaları ile ilgili İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Sağlı, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciye Koruma, Müşterek komisyon Raporu.
 6. Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 70563 sokağın konut alanlarında bulanan yerlerin ticaret olarak teşekkül etmiş sokak olarak belirlenmesi talebi ile Seyhan İlçesi İkibinevler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarında bulunan 7499 ada 5 parselde mesken olarak görünen imar durumunun Mesken+Ticaret olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili İmar Kentsel Dönüşüm Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkeke Eşitliği, Araştırma Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elekronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 7. Adana İli, Seyhan İlçesi, Uçakalanı Mahallesi, 12313 ada 1 ve 15 nolu Parsellere Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifine Ait İtiraz Dilekçelerine Ait, İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 8. Adana İli, Seyhan İlçesi, Emek, İstiklal, Hurmalı, Döşeme, Çınarlı, Kayalıbağ Mahalleleri 138 Ha Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifine Ait İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 9. Adana İli, Seyhan İlçesi, Yeşiloba, Fevzipaşa, Demetevler ve Sakarya Mahalleri 165 Ha Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifine Ait İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 10. Adana İli, Seyhan İlçesi, Akkapı Mahallesi 2169 Ada 1 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifine Ait 1 Adet İtiraz Dilekçesi.
 11. Adana İli, Seyhan İlçesi, Akkapı Mahallesi 3218 Ada 13 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi.
 12. Adana İli, Seyhan İlçesi, Mıdık Mahallesi 2269. 2272, 2307, 2308 Adalara Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi.
 13. Pınar Mahallesi 13 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkının adının “Pınar Şehit Muhabere Uzman Çavuş Samet Özkan Dinlenme Parkı” olarak değiştirilmesi talebi.
 14. Dumlupınar Mahallesi 1 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkının adının “Dumlupınar Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca Çocuk ve Dinlenme Parkı olarak değiştirilmesi talebi.
 15. Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idareler norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 10. Maddesi gereği ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen T.H. sınıfındaki 1 adet Sosyolog kadro ihdası teklifi.
 16. Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idareler norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 10. Maddesi gereği ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen S.H. sınıfındaki 3 adet Sosyal Çalışmacı kadro ihdası teklifi.
 17. Belediyemiz hizmetinde kullanılmak üzere 2 adet 200LT/GÜN KOMPOST MAKİNASI alımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yardım talep edilmesine, Yardım ile ilgili konularda Belediye Başkanına veya görevledireceği kişiye yetki verilmesi talebi.
 18. Belediyemiz Hizmetinde kullanılmak üzere 2 ADET 7M3 ve 3 ADET 4 M3 VAKKUMLU YOL SÜPÜRME MAKİNASI alımı için Çevre ve Şehircilik Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yardım talep edilmesine, Yardım ile ilgili konularda Belediye Başkanına veya görevledireceği kişiye yetki verilmesi talebi.

Akif Kemal AKAY
Seyhan Belediye Başkanı