Meclis Gündemi

04 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA YAPILACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYINA AİT GÜNDEMİ

 

 1. Adana İli, Seyhan İlçesi, Pınar Mahallesi 8658 Ada 6 Parsele Yönelik Adana 3. İdare Mahkemesinin E.2017/203, K.2018/944 Sayılı İptal Kararı İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife,  Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 2. Komşu Belediyelere Yardım Talebi.
 3. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 10 maddesi gereği kadro ihdas talebi.
 4. Adana İli, Seyhan İlçesi, Tellidere Mahallesi, 25 metre en kesitli yola yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebine ait 1 adet itiraz dilekçesi İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife,  Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 5. Adana İli, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 1559 Ada 697 Parsele Yönelik Adana 2. İdare Mahkemesinin 2018/310 Esas Nolu Dosyasına Yönelik Yürütmeyi Durdurma Kararı, İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler, A-B Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 6. Adana İli, Seyhan İlçesi, Akkapı Mahallesi 2169 Ada 1 Parselde Adana 3. İdare Mahkemesinin 2016/57E.-2017/814K. Sayılı İptal Kararı Doğrultusunda Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Doğrultusunda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife,  Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 7. Adana İli, Seyhan İlçesi, Yeşiloba Mahallesi 11853 Adanın Doğusuna Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife,  Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 8. Adana İli, Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi, 12290 Ada 1 ve 2 Parsellere Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife,  Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu.
 9. Adana İli, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 846 Ada 1 Parselin Güneyine Yönelik Adana 3. İdare Mahkemesinin 2018/922 Esas Nolu Dosyasına Yönelik Yürütmeyi Durdurma Kararı.
 10. Adana İli Seyhan İlçesi Sümer Mahallesi 827, 8774, 8775 Adalar ve 8776 Ada 1, 2 ve 5 Nolu Parsellere Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifine Yönelik 1 Adet İtiraz Dilekçesi.
 11. Adana İli, Seyhan İlçesi, Fatih Mahallesi 10861 Nolu Adaya Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. Adana İli Seyhan İlçesi Kuruköprü Mahallesi 57 Pafta 303 Ada ve 75 Nolu Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. Adana İli Seyhan İlçesi Emek, İstiklal, Hurmalı, Döşeme, Çınarlı, Kayalıbağ Mahalleleri 138 Ha Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. Adana İli Seyhan İlçesi Meydan, Yeşilyuva, Hanedan, Kuruköprü, Kocavezir, Karasoku, Alidede, Beşocak, Sucuzade, Mirzaçelebi, Gülpınar, Dumlupınar, Dağlıoğlu, Gülbahçesi Mahalleleri 328 Ha Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa, Tellidere, Pınar, Fatih, Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Namıkkemal, Mithatpaşa Mahallerinde 275 Ha Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi.
 16. Adana İli, Seyhan İlçesi, Yeşiloba, Fevzipaşa, Demetevler ve Sakarya Mahallelerinde 165 ha Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi.
 17. Adana İli Seyhan İlçesi Gürselpaşa Ve Yenimahalle Mahallerinde Yaklaşık 80 Ha Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı .
 18. Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 3825 Ada 2, 3 ve 4 Parsellere Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. Bilgi İşlem Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği.
 20. Seyhan İlçesi Mıdık Mahallesi Aşçıoğlu mevkii 834 ada 29 nolu 11.458,00m2 yüzölçümlü parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca satışı.
Zeydan KARALAR
Seyhan Belediye Başkanı