Misyonumuz, Vizyonumuz, İlke ve Değerlerimiz

Misyonumuz

“Önce insan” ilkesiyle yola çıkarak belediye görev ve yetkileri çerçevesinde adaletli, tarafsız, bilgi teknolojilerine dayalı, etkin ve güvenilir hizmetler sunmak.
Halkımızın ortak ve yerel ihtiyaçlarını güler yüzlü, hızlı ve kaliteli bir şekilde karşılamak; mevcut gereksinimler için verimli ve kalıcı çözümler üretmek.
Benimsediğimiz çağdaş belediyecilik anlayışıyla sürekli gelişen ve yenilenen bir Seyhan yaratarak halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek.

Vizyonumuz

Halkın belediyesi olma arzusuyla hizmet etmek.
Seyhan’ımızın tarihî ve kültürel dokusunu koruyarak özgün bir kent kimliği oluşturmak.
İlke ve değerlerimiz doğrultusunda yaptığımız çalışmalarla örnek belediye olmak.
Halkımızdan aldığımız güçle hareket ederek Seyhan’ımızı her açıdan güçlü bir kent hâline getirmek.

İlke ve Değerlerimiz

Halkçı, katılımcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışını benimsemek.
Değişime açık ve yenilikçi olmak.
Belediye ve halk arasındaki iletişim yollarını sürekli açık tutmak.
Tarihî ve kültürel mirasa sahip çıkmak.
İnsan haklarına, doğaya ve çevreye saygılı olmak.
Belediye kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmak.
Halkın beklentilerini karşılamak adına özveriyle çalışmak.
Sevgi, saygı ve kardeşlik duygularıyla toplumun her kesimine ulaşmak.
Sunulan hizmetlerle halkın güvenini kazanmak.